Dekret biskupa opolskiego w sprawie Wielkanocy. Ile osób będzie mogło wziąć udział we mszy świętej?

Zgodnie z wydanym Dekretem Biskupa Opolskiego, o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czyli od dnia 12 kwietnia, do odwołania, w obrzędach religijnych może brać udział nie więcej niż 50 osób równocześnie, wliczając w to celebransa i usługujących.