• 440
  0

  Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.01.00-16-0008/17-00 z dnia 13.07.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 30.03.2018 – 31.12.2020 WARTOŚĆ PROJEKTU: Całkowita wartość projektu: 5 035 494,81 ...
 • 198
  0

  Otmuchów do dziś potrafi oczarować niejednego turystę uroczym ratuszem, pięknym barokowym kościołem św. Mikołaja czy też majestatycznym gotycko-renesansowym zamkiem, który góruje nad miastem. W poniedziałek 17 grudnia będzie miał miejsce wernisaż wystawy “Otmuchów Piękny Zakątek”, na której zostaną zaprezentowane współczesne fotografie miasta. Wystawa eksponowana będzie w UMiG w Otmuchowie do 31 grudnia 2018 roku.
 • 175
  0

  Nie trzeba wielkich mrozów, aby jakość powietrza diametralnie się pogorszyła. W piecach ląduje niemal wszystko, a gryzący dym błyskawicznie spowija okolicę… Burmistrz Otmuchowa Jan Woźniak deklaruje, że zamierza poprawić jakość powietrza w swoim mieście. W tym celu Gmina Otmuchów zamierza ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 ...
 • 385
  0

  W Otmuchowie rozpoczął się nabór wniosków na świadczenie pieniężne “Senior 80+”. Wnioski można składać na 2019 rok. Druki wniosku są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie lub elektronicznie na stronie internetowej Urzędu lub Ośrodka. http://otmuchow.pl/PL/424/3649/Wazna_informacja/k/
 • 699
  0

  Kto był grzeczny? Kto zasłużył na prezent? Przekonamy się o tym już 6 grudnia. Ponadto w Otmuchowie będzie miał miejsce kolejny Marsz Mikołajów. Już 6 grudnia Mikołaje w nadprogramowej ilości zagoszczą w Otmuchowie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.00. Marsz ruszy z parkingu przy ul. Krakowskiej (Poczta). Finał całej akcji zaplanowano na dziedzińcu otmuchowskiego Zamku.
 • 379
  0

  Uważać i bacznie patrzeć się na znaki muszą kierowcy w Otmuchowie. W mieście w związku z prowadzoną rewitalizacją Rynku czasowo z ruchu wyłączono ulicę Krakowską. Ulica ta jest wyłączona od Rynku aż do Powstańców Śląskich i Warszawskiej.
 • 356
  0

  26.10.2018r.  Szkoła Podstawowa im. Macieja Płażyńskiego w  Ligocie Wielkiej zorganizowała szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej  “PATRIOTYZM W SERCU DZIECKA”  Przygotowany przez panią Edytę Bartoszek. W konkursie wzięli  udział uczniowie klas I – VIII. Laureatami konkursu zostali: Kl. I – II 1. Julia Cios kl. II 2. Oliwier Kubicz kl. I 3. Błażej Kędzierski kl. I Kl. ...
 • 81
  0

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie informuje, że od 30.10.2018r. w godzinach od 8.00 do 10.00 można przyjść po żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania pomocy: -dla osoby samotnie gospodarującej  200% kryterium dochodowego kwalifikującego do pomocy społecznej  1402 zł, – dla osoby w ...
 • 106
  0

  Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn.: Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otmuchów w roku 2018”     W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Otmuchów otrzymała ...
 • 93
  0

  Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził na początku października bieżącego roku listę stypendystów  programu „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 na rok szkolny 2018/2019.    Jest nam niezwykle miło zakomunikować, że wśród 260 wyróżnionych znalazła  się uczennica obecnej klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarnołtowie – Kornelia Kurowska. Warto przypomnieć, że o stypendium ...