• 375
    0

    Ochotnicza Straż Pożarna w Przełęku otrzymała grant w ramach programu organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne pod nazwą „WzMOCnij swoje otoczenie”.  W ramach przyznanego grantu zorganizowane zostaną warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo na terenie gminy Nysa pojawią się nowe sprzęty: defibrylatory AED oraz defibrylatory treningowe AED. Urządzenia te służą do odzyskiwania krążenia. Sprzęt za pomocą ...