• 3939
    0

    Spółka EKOM przygotowała harmonogramy wywozu odpadów 2022: ODPADY ZMIESZANE I BIO – ZABUDOWA JEDNORODZINNA I FIRMY ODPADY SEGREGOWANE – ZABUDOWA JEDNORODZINNA I FIRMY ODPADY WIELKOGABARYTOWE – ZABUDOWA JEDNO I WIELORODZINNA