• 312
    0

    Spółka EkoNysa poinfmorowała o aktualizacji harmonogramów wywozów odpadów w 2024 roku. Poniżej prezentujemy ich aktualne wersje.    Odpady segregowane – gmina Nysa – 2024 r. Niesegregowane odpady komunalne / odpady BIO (nieruchomości jednorodzinne zamieszkałe zmieszane) – gmina Nysa – 2024 r. Odpady z terenu gminy Korfantów – 2024 r.   Odpady wielkogabarytowe (nieruchomości jednorodzinne zamieszkałe) ...