• 479
    0

    Jak informuje Urząd Miejski w Otmuchowie, od 3 kwietnia trwa nabór wniosków na finansowanie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich.  Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą wnioskować o pomoc finansową na prowadzenie działalności statutowej. Wnioski można składać od 3 kwietnia do 30 września br. Przy przyznawaniu dotacji obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. ...
  • 2215
    0

    W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie ruszyła kolejna tura naborów. Tym razem prowadzone są nabory wniosków na roboty publiczne, prace interwencyjne oraz na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Szczegółowe informacje znajdują się w linkach poniżej: 1) Nabór wniosków na roboty publiczne 2) Nabór wniosków na prace interwencyjne 3) Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia ...