• 864
    0

    Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków na realizację programów rynku pracy w 2022 roku. Nabór wniosków na staże: (kliknij po szczegóły) Termin składania wniosków: od 14.01.2022 r. – do wyczerpania środków Nabór wniosków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy: (kliknij po szczegóły) Termin składania wniosków: od 11.04.2022 r. do 13.04.2022 r. Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska ...
  • 809
    0

    Powiatowy Urząd Pracy w Nysie rozpoczyna nabory wniosków na realizację programów rynku pracy w 2022 roku. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać między innymi ze staży, organizację prac interwencyjnych czy dofinansowań dla osoby bezrobotnej, która ukończyła 50. rok życia. Nabór wniosków na staże: (kliknij po szczegóły) Termin składania wniosków: 14.01.2022 r. – do wyczerpania środków Nabór wniosków na Krajowy ...