• 2832
    0

    Punktualnie o godzinie 9. rozpoczęła się I sesja nowej Rady Miejskiej w Nysie. Radni złożyli ślubowanie i przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady. Wybór przewodniczącego oraz jego zastępców od czasu ogłoszenia wyników budził sporo emocji. Wszystko to było oczywiście spowodowane podziałem mandatów i pytaniem o przyszłą koalicję. Zgłoszony został dotychczasowy Przewodniczący tj. Paweł Nakonieczny z Prawa ...