• 1535
    0

    Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie ma nowy kierunek studiów. To studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość. W planie nyskiej uczelni jest uruchomienie kolejnych nowych kierunków.  Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie starała się od roku o utworzenie studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość. Teraz uczelnia planuje złożyć kolejny wniosek do Ministerstwa Edukacji ...
  • 709
    0

    Kierunek studiów – pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na okres sześciu lat. To niezależna instytucja działająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdził, że proces kształcenia realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie umożliwia ...