• 3696
    0

    Przez kilkaset lat Nysa była stolicą księstwa biskupiego, kiedy to zdetronizowała Otmuchów i stała się siedzibą biskupów, którzy jednocześnie nosili tytuł książęcy. Taki stan rzeczy trwał do 1810 roku kiedy to władze Prus przejęły majątek Kościoła. Czy za 30 lat Nysa będzie stolicą województwa?