• 381
    0

    Starostwo przekazało dofinansowanie dla sołectw. Wsparcie finansowe otrzymają 34 sołectwa. Na realizację zadań w ramach programu „Odnowa wsi” przeznaczono 84 500 złotych. Program odnowy wsi skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich naszego regionu. To one wnioskują o pomoc, a sołectwa zgłaszają projekty do dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie świetlic wiejskich aktywizujących społeczność, zakup ...