• 587
    0

    Od tego sezonu w Nysie przy ulicy Bielawskiej funkcjonuje łąka kwietna. To nowość w śródmieściu, jednak część osób spodziewała się nieco innego wyglądu. Najważniejsze, że łąka spełnia swoją funkcję – mówi Robert Giblak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie. Celem naszym było wprowadzenie w obszar tkanki miejskiej miejsca gdzie będą ...
  • 2202
    0

    Dawniej miasto otoczone było łąkami, nieużytkami oraz ogrodami działkowymi - w ciągu kolejnych lat, kiedy powstawały nowe dzielnice owady miały coraz mniej miejsca dla siebie. Dziś owady mają swoje hotele - jest to jedna z kolejnych inwestycji Gminy Nysa.