• 745
  0

  Starostwo Powiatowe w Nysie podpisało porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Starosta Nyski, Andrzej Kruczkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Joanna Burska oraz Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie a Starostwem Powiatowym w Nysie, dotyczące realizacji praktyk i staży dla studentów ...
 • 433
  0

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie prowadzi rekrutację na studia magisterskie na kierunku architektura. Minister Edukacji i Nauki udzielił pozwolenia nyskiej Uczelni na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku architektura. Na studiach magisterskich i na nowej specjalności Projektowanie Zintegrowane na Wydziale Nauk Technicznych w PWSZ w Nysie będą mogli studiować absolwenci studiów pierwszego stopnia ...
 • 780
  0

  Grupa Azoty S.A. podpisała umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. W ramach porozumienia, rozwijana będzie współpraca badawczo-naukowa m.in. w obszarze nawozowym, jak również w zakresie efektywności energetycznej. Studenci PWSZ w Nysie będą mogli korzystać z merytorycznego wsparcia przy realizacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich związanych tematycznie z profilem działalności tarnowskiej Spółki. – Do tej pory współpraca Grupy Azoty S.A. i PWSZ w Nysie ...
 • 3180
  0

  PWSZ przejmuje Stadion Stali. Nyska uczelnia ma poważne plany związane ze stadionie przy ulicy Kraszewskiego w Nysie. Miasto ostatecznie odstąpiło od kontrowersyjnego pomysłu budowy mieszkań na tym terenie. W Nysie lokuje się coraz więcej firm przemysłowych, które potrzebują nowej kadry – mówi burmistrz Kordian Kolbiarz. Na Kraszewskiego ma powstać nowy kompleks sportowo-dydaktyczny. Zagospodarowana zostanie płyta ...
 • 1130
  0

  Kolejne atrakcyjne warsztaty zorganizowano dla studentów kierunku jazz i muzyka. Tym razem gościliśmy artystów z Grupy MoCarta, którzy z niezwykłym poczuciem humoru podzielili się swoim doświadczeniem scenicznym. Warsztaty odbyły się w ramach programu PO WER 3.5. W bieżącym roku akademickim gościliśmy na Wydziale Jazzu PWSZ w Nysie także innych znanych artystów: dra Zbigniewa Zamachowskiego, prof. ...
 • 962
  0

  Porozumienie dotyczące integracji potencjału naukowego, organizacyjnego i technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami zawarto w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie propagowania działalności związanej z zarządzaniem innowacjami. Porozumienie w budynku Rektoratu PWSZ w Nysie podpisali, Rektor dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie oraz Prezes PTZI dr. hab. ...
 • 614
  0

  Tłustoczwartkowa Zbiórka Krwi cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród studentów, ale także wśród mieszkańców Nysy. Nad organizacją wydarzenia czuwali studenci z Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR. Po szczegółowej rejestracji w budynku Rektoratu, w mobilnym krwiobusie ze specjalistycznym wyposażeniem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu osoby, które chciały wspomóc akcję mogły oddać 450 ml ...
 • 1233
  0

  Umowa dotyczy realizacji wspólnych prac na rzecz doskonalenia procesu kształcenia oraz prowadzenia wspólnych badań i projektów w obszarze rozwoju nowoczesnych technologii. W uroczystym podpisaniu umowy w Sali Senatu uczestniczyli: ze strony Mitsubishi Electric przedstawiciele oddziału krakowskiego firmy, Łukasz Sendecki – Marketing and Technical Support Deputy Manager i Jacek Taczała – Automotive Business Development Manager oraz ...
 • 1631
  0

  Jakie perspektywy dalszej kariery otwiera dany kierunek, jakie ma specjalizacje, ile trwają studia? Między innymi na te pytania odpowiada „Informator dla kandydatów na studia PWSZ w Nysie”, który udostępniła uczelnia.
 • 1349
  0

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, niezależnie od dotacji budżetowej, pozyskała w tym roku rekordową kwotę – ponad 12 mln zł na doskonalenie jakości kształcenia. W ramach programu POWER 3.5 studenci realizują program 5 dodatkowych kompetencji (http://pwsz.nysa.pl/index.php?p=1&ak=1,6433,0). Środki pozyskane z RPO Województwa Opolskiego umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych e–usług ...