• 120
  0

  Rektor Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, prof. Przemysław Malinowski w zarządzeniu z dnia 1 kwietnia br. podjął decyzję o przesunięciu na dzień 1 czerwca 2020 r. terminu wnoszenia w semestrze letnim opłat za studia niestacjonarne, za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych oraz opłat wnoszonych przez studentów obcokrajowców. Ponadto zawieszone zostało naliczanie odsetek za okres ...
 • 366
  0

  Potrzeba matką wynalazku! Ta dewiza jest wcielana w życie przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, którzy w obliczu braku sprzętu do walki z koronawirusem do pracy zaprzęgli drukarki 3D. Jak się okazuje bardzo skutecznie. Studenci drukują przyłbice.
 • 214
  0

  Informacja nt. działań podjętych w PWSZ w Nysie w związku z ryzykiem wystąpienia zachorowań powodowanych przez koronawirusa (SARS-CoV-2). Aktualizacja z 13.03.2020 r.   Członkowie Wspólnoty Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Decyzje podejmowane w odniesieniu do naszej Uczelni mają pomóc ...
 • 216
  0

  Dr Agnieszka Kaczmarek, która koordynuje wspólne działania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i partnerskiego Kalifornijskiego Uniwersytetu Stanowego w Bakersfield, została laureatką stypendium Fulbright Senior Award 2020-21, stając się jednocześnie uczestniczką jednego z największych programów wymiany naukowej i kulturowej w Stanach Zjednoczonych. Dzięki przyznanemu pięciomiesięcznemu stypendium dr Agnieszka Kaczmarek będzie miała możliwość prowadzenia badań naukowych ...
 • 204
  0

  Porozumienie dotyczące współpracy podpisali JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski oraz JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie prof. Przemysław Malinowski. Współpracę w ramach działalności dydaktycznej, naukowo badawczej i wydawniczej w obszarze nauk społecznych koordynować będą ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Jan Maciejewski, dr Małgorzata Stochmal z Wydziału Nauk Społecznych – Instytut Socjologii, ...
 • 187
  0

  Wraz z nowym rokiem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie rozpoczęła współpracę z kolejnymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych: The University of Texas Rio Grande Valley oraz Fairleigh Dickinson University. Podpisane umowy zakładają współpracę w ramach programu Erasmus+, ale też wymianę kadry dydaktycznej i studentów, materiałów i publikacji naukowych, wspólne programy dydaktyczne, badania oraz inne działania. ...
 • 192
  0

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie rozwija współpracę z Uniwersytetem w Algarve. Z wizytą partnerską w Portugalii gościli Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – mgr Ewa Szura oraz instruktor Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – mgr Marcin Dykta. Podczas pobytu pracownicy nyskiej Uczelni przekazywali swoją wiedzę i doświadczenie. Mgr Ewa ...
 • 151
  0

  Na co nyska uczelnia przeznaczy ponad milion złotych dotacji? Jak sprawdza się książkomat? Między innymi o tym dr inż. Przemysław Mailinowski, rektor PWSZ Nysa. Gość dnia dr inż. Przemysław Mailinowski, rektor PWSZ w Nysie. Na co nyska uczelnia przeznaczy ponad milion złotych dotacji? Jak sprawdza się książkomat? Między innymi o tym dr inż. Przemysław Mailinowski, ...
 • 311
  0

  Nowe urządzenia samoobsługowe na wyposażeniu nyskiej Uczelni. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich użytkowników uruchomiła urządzenia umożliwiające wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych. Książkomat wyposażony jest w czterdzieści trzy zamykane skrytki oraz ekran dotykowy. Materiały drukowane można zamawiać online całą dobę. Załadunek książkomatu odbywa się raz dziennie od poniedziałku do piątku. ...
 • 269
  0

  Studia to nie tylko praca na swoim umysłem ale również i ciałem. Na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ruszyła właśnie elektroniczna rekrutacja na zajęcia sportowe.