• 174
    0

    INFORMACJA O PRACACH SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NR 39 Wyższe emerytury i renty dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu choć częściowe zadośćuczynienie krzywdom doznanym ze strony reżimu komunistycznego przez osoby, które swoim poświęceniem przyczyniły się ...