• 169
    0

    Gmina Nysa do dnia 14 lutego zaprasza do wypełnienia ankiety, która pomoże w opracowaniu strategii rozwoju elektromobilności dla gminy. Gmina Nysa w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności ...