• 188
    0

    Przez lata na temat Nysy powstało wiele książek i publikacji, jednak większość z nich bardzo pobieżnie traktuje historię miasta, a przecież jest o czym pisać. Nysa od czasów średniowiecza, aż do 1810 roku była stolicą biskupiego księstwa, a czy pruskie, II wojna światowa, PRL oraz historia najnowsza to tematy, które wciąż czekają na poważne opracowanie ...