• 1830
    0

    Pałac w Kopicach zachwycał przed wojną i po wojnie też. Dziś patrząc się na ruiny tego założenia aż ciężko uwierzyć, że obiekt ten przetrwał wojnę w stanie nienaruszonym. W 1958 roku pałac podpalili nieustaleni sprawcy co zaczęło jego dalszą degradację i upadek. Obecnie jest szansa na przywrócenie tego założenia do życia. 28 stycznia 2022 roku ...