• 2807
    0

    Diecezja opolska poinformowała o najbliższych zmianach na terenie parafii w naszym województwie. Zmiany personalne nie ominą także samej Nysy, gdzie emeryturę odchodzi prałat Mikołaj Mróz. Ks. Mateusz Buczma – odwołany z funkcji referenta Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu i mianowany proboszczem parafii św. Jana Nepomucena w Opolu-Sławicach. Ks. Zbigniew Cieśla – odwołany z urzędu proboszcza parafii ...