• 117
    0

    Gdy z powodu choroby, podeszłego wieku lub innych przyczyn nie jesteś w stanie samodzielne załatwić sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, możesz upoważnić do tego inną osobę. Wystarczy udzielić jej pełnomocnictwa. ZUS przygotował do tego odpowiedni formularz PEL. Gotowy formularz Emeryci, renciści, ale też inni klienci, którzy z różnych przyczyn nie mogą, bądź nie chcą, samodzielnie ...