• 1471
    0

    W Nysie powstanie nowa ścieżka rowerowa. To bardzo dobre wiadomości dla użytkowników dwóch kółek - tym bardziej, że inwestycja zostanie zrealizowana w bardzo newralgicznym miejscu.
  • 2070
    0

    Przebudowa ulicy Szopena nabiera już realnych kształtów. Od strony szkoły “Budowlanki” pojawiły się nowe chodniki oraz oświetlenie. Zamiany również trwają na plantach miejskich. Pogoda sprzyja budowlańcom – wyprofilowane są już ronda przy wieży ziębickiej oraz u biegu ulic: Szopena, św. Piotra, Gierczak i Skłodowskiej. Wzdłuż ulicy pojawiły się stylizowane latarnie, które idealnie się wpisują w ...