• 3082
    0

    Zakład Bioagra szykuje się do poważnej rozbudowy i zwiększenia swojej produkcji. O planowanych inwestycjach rozmawialiśmy z Arkadiuszem Komorowskim, dyrektorem Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” . – Jakie są plany rozbudowy zakładu w najbliższym czasie?  Firma zmuszona jest do modernizacji, zwiększenia efektywności i jakości produkcji, ponieważ konkuruje z koncernami zagranicznymi. Pracuje u nas 150 osób. Współpracujemy z 700 ...